Diputació de Lleida

Close
Author
Toni Rubio
Description
Convenis de col·laboració vigents entre la Diputació de Lleida i les persones privades i públiques
Category
Contractes, convenis i subvencions
Tags
convenis, ddc37
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Diputació de Lleida
Source Link
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/relacions-intergovernamentals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/consulta-del-registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/
License
Public Domain
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

NÚM. CONVENI
n_m_conveni
TÍTOL
t_tol
OBJECTE
objecte
DRETS I OBLIGACIONS
drets_i_obligacions
DATA SIGNATURA
data_signatura
PERÍODE DE VIGÈNCIA
per_ode_de_vig_ncia
PARTS SIGNANTS
parts_signants
OBSERVACIONS
observacions
Ens
ens

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.